Non-specialist Publications

Flag_of_the_NetherlandsDictionaries

2009: Prisma van de Synoniemen (Spectrum) 9e, herziene druk. [Synonym pocket dictionary]

1999: Neologismen. (Sdu Uitgevers), in reeks Sdu taalcahiers. [Verklarende lijst van Nederlandse woorden die in de jaren negentig een nieuwe betekenis kregen]. [Dictionary of neologisms]

1997: Prisma van de voorzetsels. Co-auteur: W.J.B. Hus, m.m.v. C. Timmers. (Spectrum). 2e, herziene druk in 1999 [Dictionary of prepositional usage]

1995: De nieuwe spellinggids van de Nederlandse taal: de nieuwe spelling volgens de richtlijnen van de Nederlandse Taalunie, zoals geïnterpreteerd door de Spellingraad van Van Dale Lexicografie. Medehoofdredacteur: Anneke Neijt. (Spectrum, Van Dale). 3e, gewijzigde druk in 1997 [Spelling guide]

1993: Synoniemenwoordenboek (Spectrum) [Synonym dictionary]

1984: Neologismen. (Spectrum) [Aanvullend woordenboek voor recent (tot 1983) gevormde Nederlandse woorden]. [Neologism dictionary]

1975: Signalement van nieuwe woorden: W.P. Woordenboek van 2000 neologismen (Elsevier) [Neologism dictionary, supplementary]

Publications on language in general

2016: Een en ander over letters, door Mr. J. van Lennep. Voorzien van een Dubbele Uitleiding door Dr. R. Reinsma. Te De Bilt, bij Haes  Producties, 2014.

2013: “Óp Scheveningen, maar ín de Berg. De logica achter de voorzetsels in en op bij plaatsnamen”. In: Onze Taal jg. 2013, pag. 58-59.

2012: “Bevestigen noch ontkennen. Wat betekent het echt?” In: Onze Taal jg. 2012, pag. 170-171.

2010: “Intieme details boven de voordeur. Hedendaagse huisnamen”. In: Onze Taal jg. 2010, pag. 312-1314.

2010: “Wij wensen jou veel plezeer”. De taal van carnavalsverenigingen op internet. In: Onze Taal jg. 2010, pag. 60-61.

2008: “I kiss you te pletter” – Nederlandse liedjes in meer dan één taal. In: Onze Taal jg. 78 (2009), pag. 126-130.

2005: Wandelen langs de taalgrens (Contact)

2003: “Je zette zich schrap” – verschrijvingen op de computer. In: Onze Taal jg. 72 (2003), afl. 11, pag. 312-314.

2003: “Taalmythen – Natuurlijke verschuivingen: woorden hebben geen vaste, onaantastbare betekenis”. In: Onze Taal jg. 72 (2003), afl. 7-8, pag. 180-183.

2002: “Taal in steen – Een kleine rondreis langs gevelstenen in Nederland”. In: Onze Taal jg. 71 (2002), afl. 7-8, pag. 192-194

2002: “In het honderd lopen, duizend angsten uitstaan”. In: Raster jg. 100 (2002), pag. 132-136

2001: “Een eiland van vaagheid in een oceaan van duidelijkheid – Vage taal alleen in politiek in opmars – Is vage taal echt zo’n wijdverbreid verschijnsel als Xcharles den Tex beweert?” In: Onze Taal jg. 70 (2001), afl. 10, pag. 242-244

1996: “Schrijven op de strijkplank. Over nasynchronisatie – Het nasynchroniseren van films vereist nogal wat taalacrobatiek. Een gesprek met regisseur Tony Dirne”. In: Onze Taal jg. 65 (1996), afl. 11, pag. 282-283

1994: Vergroot je woordenschat. Moeilijke woorden en hun betekenis. (Spectrum)

1994: Voorwoord in: Frans Heddema, Regententaal beneden Amsterdams peil. (Lubberhuizen) [Beschouwing over het taalgebruik van Amsterdamse gemeentepolitici].

1994: Taalspelletjes. (Spectrum)

1987: “God, pot en dikke shit”. In: Klare taal. samengest. door Robert-Henk Zuidinga (Sijthoff), p. 99-101. Over vloeken en verwensingen.

1984/1985: “Zijn Orwells Nieuwspraak en Burgess’ Arbeidersengels levensvatbare talen?” In: De Revisor 1984, nr.6.

1984: “Minkukels, breinbazen en interjecties: invloed van strips op de Nederlandse omgangstaal”. In: Ons erfdeel jg. 27 (1984), afl. 2, pag. 171-177. Ook verschenen in: Van nu & toen: staalkaart van artikelen uit Ons Erfdeel; [kernred.: Jozef Deleu … et al.; red. Anton Claessens … et al.] (Stichting Ons Erfdeel), p. 173-179

1979: De taalshow. bijeengebracht, geordend en geredigeerd door Betty Sluyzer, Fred Marschall en Jan Roelands. (Het Spectrum) Gebaseerd op bijdragen aan het wekelijkse NOS-radioprogramma De taalshow.

1976: “De vrouw in wier leven zich eerstbedoeld leven ontwikkelt”, of Zestig jaar Nederlandse rechtstaal (samen met M. Reinsma). In: Nederlands juristenblad jg. 51 (1976), pag. 857-872.

1976-1977: Rubriek “Een stukje communicatie”, op de achterpagina van NRC Handelsblad.

Euphemisms

1993: “Eufemismen en de dood – Ontslapen, insluimeren, verscheiden, naar de eeuwige jachtvelden verdwijnen: verzachtende beeldspraak”. In: Onze Taal jg. 62 (1993), afl. 6, pag. 128-129

1992: Prisma van de eufemismen: de knaldempers van de taal. (Spectrum)

Idioms

2008: “Leiden alle wegen straks naar Peking? Chinese spreekwoorden in het Nederlands”. In: Onze Taal jg. 77 (2008), pag. 206-207.

2006: “Zo oud als de weg naar Kralingen. Hebben Nederlandse spreekwoorden en uitdrukkingen toekomst?” In: Onze Taal jg. 2006, pag. 202-205.

Van 2003 tot 2007: Rubriek “Bij wijze van zeggen”. In: Onze Taal.

1998: Gezegden. Thematisch geordende selectie van Nederlandse gezegden met uitleg. (Spectrum)

1991: Spreekwijzer internationaal. (Spectrum). Causerieën over vaste uitdrukkingen in verschillende talen

1991: “Gezegden over ‘brood’ hier en over de grens”. In: Onze Taal jg. 60 (1991), 25-26.

1991: “Als een vis zonder fiets: man- en vrouwbeeld in spreekwoorden”. In: Onze Taal jg. 60, afl. 10, 22-23.

Van 1994 – heden: Rubriek “Gezegden”, in de Taalkalender van het Genootschap Onze Taal. Sdu Uitgevers), in de reeks Onze Taal taalcahiers.

Names

2009: Namen op de kaart. Oorsprong van geografische namen in Nederland en Vlaanderen. (Atlas)

2007 – heden: Rubriek “Namen op de kaart”. In: Onze Taal. Over aardrijkskundige namen overal ter wereld.

2006: “Zo oud als de weg naar Kralingen – Hebben Nederlandse spreekwoorden en uitdrukkingen toekomst?” In: Onze Taal jg. 74, pag. 202-204

2006: Van hier tot Tokio. Hoe zijn aardrijkskundige namen ontstaan? (Sdu). [Over geografische namen overal ter wereld.]

2001: “Poldersloten in Pleimuiden: Nederlandse namen op oude zeekaarten” – Coppenhaven, Ter Stolp, Voghelhoek: dit soort Nederlandse namen lieten onze zeevarende voorouders achter op de Europese kusten waar zij langs voeren. Over de ontroerende getuigenissen van onze maritieme geschiedenis. In: Onze Taal jg. 70 (2001), afl. 7-8, pag. 182-183

2000: “Stille getuigen: sporen van vroege criminaliteit in straatnamen”. In: Kaliber, jg. 1 (2000), afl. 2 (okt), pag. 23-26.

1998: “De onverdraaglijke stank van Oude Pekela: perspectief in geografische namen”. In: Raster jg. 1998, afl. 81, pag. 90-96

1997- 2007: Rubriek “Geschiedenis op straat”. In: Onze Taal. Over oude straatnamen

1986: Aangenaam. Mag ik mij voorstellen? Familienamen in Nederland. (Hema). [Populair-wetenschappelijke inleiding over familienamen].

1985-1986: Rubriek “Wie heet …?” In: Onze Taal [maandblad]. Over achternamen

Advice on language usage, correction software

2003: De tekstdokter: honderden ingrepen om je tekst prettig leesbaar te maken. (Het Spectrum)

1995: “Een schrijfhulp met handicaps: taalcorrectie door de computer”. In: Onze Taal jg. 1995, pag. 311-312

1994-1999: Taaltips: het antwoord op al uw taalvragen. Medehoofdredacteuren o.a. C. Timmers en H.M. van Eijk. (Samsom BedrijfsInformatie) Losbladig

1990: “Automatische correctoren: hoe slecht moet je ervoor schrijven?” In: Onze Taal jg. 59, pag. 214-215

On science fiction novels, utopias, dystopias

1981: “De toekomst is bijna volgeboekt. Profetische literatuur in Nederland”. In: Revisor jg. 1981 afl. 5, pag. 67-73

1977: “Holland in ‘t jaar 2440”. In: Spieghel Historiael jg. 12 (1977), afl. 11 (nov.) pag. 604-610.

1974: “Berichten uit de toekomst als literair genre”. In: Hollands Maandblad jg. 15 (1973-1974), afl. 314 (jan. 1974), pag. 25-30

1974: Nederlandse utopieën””. In: Ciso stripgids jg. 1974, afl. 1, pag. 11-12

1970: Van hoop naar waarschuwing: toekomstbeelden in en vlak buiten de literatuur in de Nederlanden. (Academic Service)

1970: “Lofdicht op de techniek: Anno 2065”. In: Holland-SF (Bilthoven) jg. 4 (1970), afl. 1, pag. 4

1969: “Nederlandse utopisten. Een rood Nederland in… 1950”. In: Holland-SF, jg. 3 (1969), afl. 2 [=1] (zomer), pag. 20-21.

Other subjects

2001: De ontknoping : heeft de stropdas nog een toekomst? Co-auteur: Herman Vuijsje (Contact). Beschouwing over de met de tijd sterk wisselende functie en betekenis van de stropdas.

1978-1980: Maandelijkse columns in NRC Handelsblad.

1978: “Een kunstzon in het noorden”. In: De Revisor jg. 5/1, pag. 48-50.

1970: “Melodrama oude en nieuwe stijl”. In: Hollands Maandblad jg. 11 (1970), afl. 266 (jan.) pag. 32-34